Ein klokare, betre og meir bærekraftig teknologisk framtid

Vi bygger eit miljø rundt fri og åpen teknologi-kultur i Noreg.

Tenk nytt om opphavsrett

Rettar rundt kopiering og distribusjon pleide ikkje å gjelde vanlege folk. Vi meinar kopirettane treng ein revisjon.

Les meir

Annerledes sosiale medier

Sosiale medie gigantene øydelegg verda, vi jobbar for eit meir desentralisert og folkelege sosiale medier.

Les meir

Retten til å reparere

Vi lar selskapene gjere det vanskelegare og vanskelegare å reparere tinga våre. Det er ikkje bærekraftig og vi meiner det er på tide å få gjort noko med det.

Les meir

Bli med på snabelen!

Prøv eit alternativ til sosiale medier. Snabelen er ein heimstad for plattformen mastodon som forklart i videoen er ein desentralisert og føderert sosiale medier teknologi.

Skravl med oss på Matrix!

Vi har vår eiga chattegruppe her.