Kven vi er

Fri kultur er ei forening som jobbar for å påverke samfunnet i ein betre digital og teknologisk retning. Det er vårt mål å skape eit større miljø for fri programvare, kreative almenninger og digitale menneskerettar i tillegg til å jobbe med politikare og andre organisasjonar for å hjelpe dei ta gode val mot ein betre digital framtid.

Leiing

Styret består av

  • Christoffer Tallerås, leiar
  • Anders C. Sørby, Generalsekretær
  • Marcus Myge, Kasserar

Kontakt oss på e-post ved post@frikultur.no

Organisasjon

Fri kultur er ein demokratisk styrt medlemsorganisasjon med eit årsmøte som øverste organ. Vi er ein ganske ung organisasjon men som er i ganske rask vekst. Vi er partipolitisk og religiøst uavhengige.

Her finner du organisasjonens vedtekter.

Orgnr: 926 938 169
Organisasjonen blei stifta den 14. Mars 2021