Retten til reparera

Planlagt foreldelse? Det har gått for langt!

Rare skruver, for mykje lim, delar som er vanskelege å få tak i, for dyre, eller heilt ubytbare. I nokon tilfeller så er det programvare som står i vegen for at vi skal kunne klare å reparere noko. Og det er til og med lovar som står i vegen. Systemet er rigga til å stoppa oss frå å reparere ting. Vi vil ha ein universell rett til å reparera. For alle konsumere og reperatørar. Produkter burde vare lengre og vere moglege å reparere ved design. Å fikse eit ening med ein enkel feil burde vere enkelt og burde ikkje koste meir ein å kjøpe ein ny ein. Bytedelar og reperasjonsmanualer burde vere tilgjengeleg for alle.


Kva er planlagt foreldelse?

Mange produkter er intensjonelt eller uintensjonelt designet og produsert uta å ta til rekne for at produktet skal halde. Dei lit heller på at du skal kjøpe ein ny ein noko dei tener pengar på kvar å leggja opp til reperasjon berre tapar dei pengar. I dagens system er det gjort lite for å bøte på dette problemet, og vi kan ikkje leggje det opp til bedriftene.

Difor må til nasjonale reguleringar som setter strenge reguleringar og gode insentivar slik at vertfall grunnleggende reperasjonsrettar er sikra til forbrukaren.


Kva kan eg gjere?

Vi annerkjenner at vi kan ikkje aleine redde verden. Difor jobbar vi med å endre den. Men om du vil ha litt betre samvittogheit eller berre synes reperasjon er sykt spennende så kan vi anbefale å sjå på produkter og prosjekter slik som fairphone, ifixit og framework.