Eit mindre og betre sosiale medium

Og med mindre meiner vi ikkje at det er mindre folk som brukar det! Men at det er mindre og meir lokale aktørar som driv det. Eit meir deentralisert og mangfolding sosiale medium kvar du kan ha moglegheita til å velje din inngong basert på dine prefereranser og tålegrenser.

Tilstanden

Tenk deg at du skal sende eit brev til kameraten din, for å kontakte honom må du byte postleverandør for postkassa hans tek berre imot post frå sama postleverandør som han brukar fordi det er slik den han brukar har lagt opp til å vere. Det er faktisk slik det er gjort med all post i denne virkelegheita.

Det er ikkje veldig kjekt.

Men ikkje nok med det. Postleverandøren hans tek ikkje betalt for jobben dei gjer, dei gjer det ved å sende masse ekstra post han ikkje vil ha og filme kva slags post han opner for å kunne selja den informasjonen til dei som sendar den ekstra posten. For dei er reklame selskapar og dei vil vite korleis dei kan sikre at kameraten din vil opna deires post.

Detta er ikkje eit postsystem vi vil ha og det er heller ikkje korleis vi vil ha sosiale medier

Fødiverset

Men tenk deg om det var slik at folk kunne ha forskjellige sosiale mediumer og fortsatt kunne prate? Og at det eineste ein trengte var ein postkasse? Det er fødivertset.

Fødiverset er skapt opp av mange sosiale medie typer, liknende korleis nokon postleverandørar kan fokusere på utenlandsk frakt eller personlege brev og pakkar. Men istan for at alle må lage sin eiga postkasse så har oss eigna heimstader eller byar med ein infrastruktur som gjer det for oss. Det kalles ein "instanse" eller ein heimstad. Heimstaden tek ikkje berre oppgåven å setja opp ein postkasse til deg, men sikre at alle post som kjem til heimstaden kjem til personen skal ha den og at all post som sendes følgjar reglane i heimstaden. Om ein heimstad har reglar og normar du ikkje lik, så kan du flytte. Enkelt og greit.

Fleste av disse heimstadene i dag er drevet uta kommersiell profitt eller har reklame. Dei er heller driftet gjennom donasjonar og støtte som gjer at heimstadene i fødiverset ikkje er så opptatte av å vise deg reklame slik som dei fleste medie plattformane er i dag.

Alle heimstadene har også ein ordførar og eit bystyre. Disse er oftest kalt administrator og moderatoren. Det er dei som sørgjar for at infrastrukturen oppretthaldes og er dei som halder lov og orden i lovstaden. Om nokon bryter loven så kan dei fengsle dei, munnbinde dei eller kaste dei ut av heimstaden for ei tid eller for godt. Dei vil også ganske ofte ta seg tid til å høyre på problemane til folk og prøve å setja seg inn i vanskeleg situasjon i motsetning til dei andre sosiale medie plattformane.

Når det kjem til andre heimstader så har ein noko som kalles føderering. Det betyr at om ein heimstad virker som ein alliert så kan din heimstad alliere seg eller gå saman i ein føderasjon. Dette gjer at man kan ha eit samspel men også halde ute heimstader og folk som er lovlause. Det er detta som gir det namnet fødiverset. For det er eit univers av  fødererte øyar eller planetar.

 

Mastodon

Den mest populære type plattformen er Mastodon og den har tusenvis av forskjellige heimstader - til og med vi har ein! - og det finnes heimstader av dei utrulegste typer. Nokon er generaliserte, men dei fleste er retta mot noko spesifikt slik som teknologi, kreativitet eller ein spesifikk region slik som vår heimstad.

 

 

Det er ein mikroblogging plattform mest likt Tumblr eller Twitter, men har nok eigne aspekter at du like greit kan sjå på det som noko heilt eiget.


fedi2


Vi har ein eigen heimstad for mastodon og heiter snabelen.no og er laga som ein flaggskip-heimstad for norske folk som har lyst til å bli ein del av fødiverset. Registrering er gratis og driftes gjennom gjennom medlemskontigenten hos oss og gjennom donasjonar frå folk som vil støtte det. Du kan bli med ved å trykke her.

Du kan lesa meir om Mastodon og finne fleire heimstader på joinmastodon.org

 

 

Andre plattformar

Det er mange forskjellige plattformar, nokon er retta meir mot bileter slik som pixelfed, mens andre er meir retta mot musikk eller videostrauming slik som funkwhale eller peertube. Ta ein titt på fediverse.party for å få ein full oversikt over dei forskjellige plattformane, og kanskje også finne ein heimstad blandt dei forskjellige plattformane som du kan bli ein del av.