Temasider


Tenk nytt om kopirettar

Rettar rundt kopiering og distribusjon pleide ikkje å gjelde vanlege folk. Vi meinar kopirettane treng ein revisjon.


Etiske sosiale medier

Sosiale medie gigantene øydelegg verda, vi jobbar for eit meir desentralisert og folkelege sosiale medier.


Retten til å reparere

Vi lar selskapene gjere det vanskelegare og vanskelegare å reparere tinga våre. Det er ikkje bærekraftig og vi meiner det er på tide å få gjort noko med det.